Crkva Sveti Stefan u Svilojevu

1906. Godine je završena izgradnja rimokatoličke crkve "Sveti Stefan" . Izgradjena je u neogotskom stilu, spoljna visina crkve kod tornja je 45 m, dužina 40 m, širina 13.5 m. Crkva ima tri zvona, od kojih jedno još nije promenjeno. Njegova težina je 450 kg, i izliveno je u Baji 1900. godine.

 

Galerija

Posetite još