Lov i ribolov

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje okružuje Apatin. Područje je bogato vodom, životinjskim i biljnim svetom. Pogodno je za šumarstvo, lov, ribolov. Tu su neprohodne šume, močvare, kao i bogati lovni i ribolovni tereni koji predstavljaju izazove lovcima i ribolovcima.

 

LOV

Bujna šumska prostranstva prašumskog izgleda i ritske livade, locirana dobrim delom u rezervatu Gornje Podunavlje ali i van njega, pružaju odlične uslove za život jelenske, druge visoke kao i pernate divljači. U ovim rezervatima se divljač permanentno neguje i vrši se kontrolisani odstrel.

Koliko je ovo interesantno lovno područje govori i podatak da su u prošlosti neretki gosti bili krunisane glave raznih evropskih i naših dinastija.Toj činjenici možemo da zahvalimo i na solidnoj i čak izvanprosečno razvijenoj infrastrukturi i našim lovištima. Luksuzno opremljen objekat donedavno rezervisan za eminentne lovce danas je potpuno pristupačan svim zainteresovanim gostima.

Takozvani „Dvorac" u blizini ribarske stanice „Lavač" vlasništvo Lovno šumske uprave Apatin, opremljen je sa kompletnom infrastrukturom, čekama, terenskim vozilima, kočijama i ostalim uslugama potrebnim za kvalitetan lov.

Brižno čuvana područja omogućuju normalan rasplod divljači i njihov neometan razvoj. Računa se da broj jelenske divljači prevazilazi broj od 400. Neretko se razviju i kapitalni primerci ne samo jelenske divljači nego i primerci divljih svinja koje prevazilaze i 300 kg. Često primerci iz ovih lovišta bivaju visoko bodovani i nagrađivani.

POGLEDAJTE PONUDU LOVA NA JELENE

Bogata staništa ptica takođe se posebno kontrolisano izlovljavaju. Obično se izlovljavaju fazani koji se posebno uzgajaju u fazanerijama u okolini specijalno za ovu vrstu lova. Zato je preporuka svim lovcima da posete ovo područje i pored kvalitetnog ulova sebi priušte i lepotu specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje".

RIBOLOV 

Ovo područje je izuzetno bogato ribom što pokazuju arheološki nalazi koji nam svedoče da je još u bronzanom dobu čovek izlovljavao ribu u močvari i na reci u okolini. Već po oslobadanju od Turaka princ Eugen Savojski dobio je od austrijskog dvora posed Belje u Baranji i ribarsku centralu u Apatinu. Ovaj posed bio je u vlasništvu habzburgovaca do kraja I Svetskog rata. Apatinski ribarski esnaf jedan od najjačih esnafa više od dva veka okupljao je na hiljade ribara koji su ovde ribarili ili izučavali zanat.

Dakle, Apatin je od davnina poznat kao centar ribarstva. I danas u okviru šumskog gazdinstva postoje profesionalni ribari. Poplavno područje Specijalnog prirodnog rezervata koja zahvata oko 5560 hektara, predstavlja prirodno mrestilište za oko 50 vrsta slatkovodnih riba među kojima su najznačajnije autohtone vrste kao šaran, štuka, smuđ, som i dr. Neretki su ulovi kapitalnih primeraka naročito somova koji znaju da budu i preko 30 kg. teški. U ranijim vremenima neretki su bili ulovi i nekih morskih riba kao što su jesetra, moruna i jegulja.

Danas ovo područje pruža izuzetne mogućnosti za ribolov kako na Dunavu tako i na mnogobrojnim meandrima, rukavcima i mrtvajama. Takode poznata je i ribarska kulinarska tradicija ovog kraja. Poznata je i višedecenijska tradicija Apatinskih ribarskih večeri.

POGLEDAJTE PONUDU ZA PECAROŠKI VIKEND U APATINU

Galerija

Pogledajte još