Crkva Srca Isusovog - Muzej podunavskih Nemaca

Ovaj sakralni objekat izgrađen je u pseudoromaničkom stilu, u periodu 1931-1933. godina, i predstavljao je najveću katoličku crkvu izgrađenu na području Bačke, između dva Svetska rata. Planovi za nju su urađeni od strane bečkog arhitekte Bruna Buhvizera, a izvođač građevinskih radova bio je apatinski građevinski preduzimač (jedno vreme predsednik ovdašnjeg Zanatskog udruženja), Nikola Šefer.

Crkva je predstavljala trobrodni objekat, sa dva tornja (visina 38m) koji se uzdižu iz njenog pročelja, a završavaju se krovićima piramidalne forme.

Glavni ulaz je naglašen romaničkim, stepenasto profilisanim portalom, iznad kojeg se nalazi rozeta i timpanom.

Zbog izbijanja Drugog svetskog rata radovi se na unutrašnjoj dekoraciji i mobilijaru prekidaju, tako da je ostala u mnogim elementima nedovršena.

Nakon restauracije 2001. godine, munja je udarila u sam vrh desnog zvonika, usled čega je izbio požar koji je oštetio unutrašnju drvenu konstrukciju (posledica nepostojanja gromobrana), usled čega jednog tornja danas nema.

Danas brigu o celom zdanju, kao i o kompleksu okolnih objekata vodi udružnje Adam Berenc. Glavna ideja udruženja je da se crkvi vrati život u ulozi muzeja koji bi predstavljao zaostavštinu podunavskih Nemaca.

Iz tog razloga predsednik udruženja Boris Mašić već dugi niz godina radi na sakupljanju muzejske građe po celoj Vojvodini. Zahvaljujući njegovom angažmanu i povremenim donacijama kao i projektima muzej već danas, iako nije institucionalizovan, ima značajan broj veoma vrednih eksponata. Za detaljne informacije neophodno je posetiti isti, ali ćemo ovim putem izdvojiti neke:

  • gotovo 60 000 knjiga
  • arhivska građa Nemačkih naselja u Vojvodini
  • deo zdanja sa funkciom umetničke galerije
  • zbirka crkvenog tekstila
  • brojne statue i eksponati

Spomenik Pieta, mađarskog vajara Eduard Telcsa

Drvena skulptura "Sveto trojstvo", tirolske škole (Bolcano), rađena iz jednog komada drveta, širine debla preko 1,5m.

 Zbirka crkvenog tekstila iz 19. veka

Galerija

Posetite još