Religijski objekti

Religijski objekti

Kroz istoriju, teritoriju opštine Apatin, su naseljavali brojni narodi sa različitim religijama. I danas se Apatin može pohvaliti visokim stepenom multikulturalnosti i verske tolerancije, o čemu svedoče brojni religijski objekti koji odolevaju zubu vremena.

Religijski objekti koje treba posetiti