Javne nabavke

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača 57 Apatinske ribarske večeri

Rok za dostavljanje ponuda

09.07.2020. 12:00

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALIH VREDNOSTI br. 1/20 Usluga iznajmljivanja tehničke opreme sa transportom

Rok za dostavljanje ponuda

01.06.2020. 12:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača PNG 2020

Rok za dostavljanje ponuda

30.12.2019. 12:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača Beach fest 2019

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača III deer and beer fest

Rok za dostavljanje ponuda

07.08.2019. 12:00

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALIH VREDNOSTI br. 5/2019 - Iznajmljivanje audio i lajt opreme

Rok za dostavljanje ponuda

21.06.2019. 12:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača 56 Apatinske ribarske večeri

Rok za dostavljanje ponuda

21.06.2019. 12:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača Dan Dunava 2019.

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača Defile fijakera, zaprega i jahača Apatin 2019.

Rok za dostavljanje ponuda

29.05.2019. 12:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača Majske svečanosti 2019

Rok za dostavljanje ponuda

25.04.2019. 12:00