Istorijska mesta i objekti

Istorijska mesta i objekti

Burna prošlost Vojvodine, na raskršću mnogih puteva i na meti raznih interesa pored svih stradanja, seoba i naseljavanja, imalo je jednu dobru stranu. Više od 24 etničke grupe sa svojom autentičnom tradicijom, kulturom i jezikom čine jedno bogato etničko šarenilo.

Istorijska mesta i objekti koje treba posetiti