Nautički turizam

Apatin se danas prepoznaje kao turističko mesto. Odlučujući značaj za razvoj turizma ima blizina Dunava koja svojim bogatstvom hidrografskih objekata omogućuje izvanredne uslove za razvoj nautičkog turizma. Nautika u poslednjih nekoliko godina doživljava pravu ekspanziju. Prepoznajući značaj razvoja nautičkog turizma na Dunavu kod Apatina realizovana su dva kapitalna projekta. Prvi i značajniji projekat je međunarodna marina koja je izgrađena 2009. godine i predstavlja najsavremeniji nautički objekat na ovom delu Dunava (Koridora 7).

 

MEĐUNARODNA MARINA 

-Međunarodna marina nalazi se na 1401. kilometru Dunava, stotinak metara od glavnog dela reke. U okviru marine nalazi se 400 vezova na vodi, svaki ima struju vodu i osvetljenje. U Marini su takodje smešteni i: 8 studio-apartmana, 145 kabina, restoran, prodavnica nautičke opreme, benzinska pumpa s mostom i pontonom za tankovanje plovila na vodi. Komforni uslovi boravka u marini omoćavaju plovidbu duž Dunava i upoznavanje turističkih vrednosti Apatina i drugih okolnih mesta. 

Galerija

Pogledajte još