Lička olimpijada

Manifestacija koja je ustanovljena kao povod i mesto druženja, bratimljenja i produbljivanja prijateljskih veza sa Ličanima, njihovim potomcima i prijateljima, iz drugih krajeva, enklava i dijaspora srpskog naroda.

Lika je vekovno ognjište Ličana, odnosno Srba, koji su se u raznim istorijskim okolnostima, naročito posle II svetskog rata, doselili u Apatin i Prigrevicu. Lika je za vreme Austrougarske monarhije, zajedno sa Banijom i Kordunom činila „trojstvo“ Vojne krajine. Apatin je danas najveći Lički grad u Srbiji.

Ovom Olimpijadom odaje se dužno poštovanje prema uspomenama, koje Ličane istorijski vežu za njihove autohtone i matične ličke zavičaje, krajeve i ognjišta. Nadmetanjima u starim borilačkim veštinama i sportovima organizatori su hteli da podsete na tradiciju, koja je Ličane vekovima uzdizala i dičila zajedno sa njihovim pesmama, šalama, melosom i folklorom.

Lička olimpijada se održava svake godine u poslednjoj nedelji juna.

Pravila takmičenja i sistem bodovanja

• Ekipu čini do 15 takmičara uključujući ivođu ekipe - harambašu (koji ima pravo da se takmiči)
• Za svaku disciplinu, osim za disciplinu nadvlačenje konopa, gde se prijavljuje 10 takmičara, ekipa prijavljuje po 1 takmičara
• Jedan takmičar može da nastupi u disciplini nadvlačenju konopa i u još dve pojedinačne discipline
• Na osnovu postignutih rezultata u svakoj disciplini boduju se četiri prvoplasirana takmičara ekipe. Bodovi se računaju po dole prikazanoj tabeli.
• Ukupni pobednik Ličke olimpijade je ona ekipa koja sakupi najveći broj bodova.

 

rb

DISCIPLINA

PLASMAN - BODOVI

Broj takmičara

I

II

III

IV

1

Vučenje kuke

100

80

60

40

1

2

Skok u dalj iz mesta

100

80

60

40

1

3

Pretezanje štapa

100

80

60

40

1

4

Trčanje po brvnu

100

80

60

40

1

5

Obaranje ruke

120

100

80

60

1

6

Skok u vis iz mesta

120

80

60

40

1

7

Penjanje uz stožinu

140

120

100

80

1

8

Bacanje kamena sa ramena

140

120

100

80

1

9

Nadvlačenje konopa

200

160

120

100

10

Ostala dešavanja