Trnovo drvo

U Apatinu se u ulici Srpskih vladara, između Katoličke crkve Uznesenje Marijino i stare zgrade Osnovne škole Žarko Zrenjanin, u kojoj je danas smeštena Muzička škola, nalazi jedan od najstarijih raskošnih primeraka trnovog drveta visok preko 15m.

Pretpostavlja se da je isto drvo doneto 15.08. 1795. godine iz Jerusalema i to na dan postavljanja kamena temeljca nove katoličke crkve u Apatinu posvećene Uznesenju Bogorodice. Sadnja takvog drveća bila je deo običaja ondašnjih komorskih crkava. Inače, trnovo drvo (trnavac, gledičija), koje po Rečniku drveća pripada porodici Gleditsia triacanthos. Trnovo drvo može narasti i do visine od 20 do 30 m. Poreklo vuče iz Severne Amerike. Moguća starost mu je, po nekim tvrdanjama, od 125 do preko 200 godina. Listovi trnovog drveta su slični kao kod bagrema. Trnovo drvo lako odbacuje grane.

Po predanju od bodljikavih grančica trnovog drveta napravljen je venac, ili kruna, koju su dželati rimskog guvernera Pontija Pilata stavili na glavu Isusa Hristosa Sina Božijeg i Jevrejina iz Galije, kada su ga na krstu razapinjali na brdu Kalvarija poznatom kao Golgota. U Bjelovaru u Hrvatskoj postoji trnov drvored star više od 100 godina. U apatinsko trnovo drvo 1996. godine, na Svetog Iliju, udario je grom, ali je i posle te nesreće ono nastavilo da živi, lista se i zeleni u svojoj punoj prirodnoj lepoti.

Galerija

Posetite još