Galerija Meander

Kulturni centar  u Apatinu kao polivalentna ustanova kulture postoji preko pola veka, kao inicijator  ili neposredni organizator različitih umetničkih programa. Jednaku energiju ulaže u profesionalne i amaterske programe svih umetničkih disciplina.


U Galeriji Meander  organizuju se izložbe likovnih radova, crteža, slika i skulptura talentovanih umetnika.

Galerija

Posetite još