Mauzolej porodice Špajzer

Centralnu poziciju svojom monumentalnošću kao i umetničkim rešenjem  na apatinskom Novom groblju, zauzima mauzolej čuvene veleposedničke porodice Špajzer. Ovaj monumentalni objekat građen je početkom 30-ih godina 20. veka,  od crnog mermera u kombinaciji sa bronzanim elementima. Na prednjem delu mauzoleja, stepenaste profilacije i urađene od crnog mermera nalaze se dve kvadratne ploče od bronze sa  velikim medaljonima, ralizovanim u tehnici reljefa,  na kojima su predstavljeni profilni portreti. Portreti Ferdinanda Špajzera i njegove supruge su simetrično postavljeni, i okrenuti su jedno ka drugom.

Gornji deo mauzoleja čini bronzana kompozicija, koja predstavlja scenu Pieta. Naime,  Ispod velikog krsta sedeća Bogorodica drži u krilu beživotno Hristovo telo, dok su iznad njih  ukomponovane još tri figure. Prva ženska figura realizovana je pozi molitve sa sklopljenim rukama, neposredno iznad nje je druga figura koja sa obe ruke drži trnov venac kojim je bio okrunjen Isus Hrist, prilikom mučeja i prestavlja simbol njegovih patnji, dok se na najvišoj poziciji nalazi anđeo sa cvećem u rukama. Oko krsta je takođe obavijena  draperija.  Sa zadnje strane mauzoleja postavljena su masivna, gvozdena dekorativna vrata, koja zatvaraju ulaz u njegovu unutrašnjost.  Pretpostavlja se da ovaj veličanstveni mauzolej predstavlja kopiju mazoleja koji se nalazi u Milanu.

Tomislav Šimunović

Galerija

Posetite još