Dom kulture u Apatinu

Dom kulture Apatin sagrađen je oko 1950. godine kao tipski objekat za potrebe organizovanog društvenog života u skladu sa ideologijom socijalizma posle drugog svetskog rata. To je prva građevina koju su sagradili građani, prevashodno kolonisti iz Like i Banije putem masovne akcije što je bio oblik izgradnje ratom prušene zemlje i uspostavljanja nove socijalističke vlasti.

Objekat se sastoji od tri istovremeno zasebne celine međusobno povezane pod pravim uglom u ne u istoj ravni. To je kombinacija celina, prizemnog, jednospratnog i dvospratnog dela. Arhitektonski minimalizam i geometrizam zastupljen je u ravnim površinama, paralelni niz identičnih prozora, krovna konstrukcija na dve vode sa zabatima, lukovi nad ulazima i arkada nad tremom iznad glavnog ulaza. Jedina dekoracija je polulučni niz na fasadi između prizemlja i prvog sprata.

U periodu od 1950-52. godine Rudolf Udvari oslikao je tavanicu velike sale sa karakterističnim stilom, iskustvom i tehnikom monumentalnog slikarstva, a tematski u socrealističkom maniru. Pet polja prikazuju scene posleratne, socijalističke ideologije i simbolike. U centralnom delu nalazi se polje sa grbom Federativene Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ). Ovo je prvobitni jugoslovenski grb, koji se sastoji od pet baklji iz kojih gori šest plamenova, što simbolizuje pet državotvornih naroda (Srbi, Slovenci, Hrvati, Makedonci i Crnogorci) sa šest republika (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora). Grb zauzima centralno i dominantno mesto polja u panoramskom pejzažu. Zanimljivo je da je autor prikazao na slikovit način gde se u takvoj državi nalazi Apatin. Na horizontu je sa leve strane petrovaradinska tvrđava, a sa desne panorama Apatina sa iskatnutim vertikalama, fabričkim dimnjacima i gradskom kućom. Ova dva naselja povezana su Dunavom, vodenom masom, koja popunjava prostornu distancu horizonta. Ova freska je raritet zato što će se kasnije jugoslovenski grb modifikovati tako što će baklje predstavljati republike, a ne narode s tim što će republika Srbija biti predstavljena sa još dva dodatna plamička kojim se simbolizuju dve njene pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohija.


Ostala polja prikazuju oblike društvenog i privrednog života i to: scena koja prikazuje obeležje etničkih zajednica koje žive u Apatinu, Srbi, Hrvati, Mađari i Nemci. To je ujedno i jedina slika na koja ima obeležje scene, dok su ostala komponovaa kao nabrajanje različitih situacija kao oblike društvenog života: industriju, građevinarstvo, poljoprivredu, lov ribolov, kulturu i umetnost.


Dom kulture je rekonstruisan i izvršena je adaptacija prostorija prema najsavremenijim standardima za realizaciju programa iz svih oblasti umetnosti, kao restauracija i konzervacija fresaka u periodu od 1996-2001. iz sredstava republike Srbije i opštine Apatin.


Objekat Doma kulture zajedno sa freskama proglešen je kao kulturno dobro kao spomenik kulture od istorijskog značaja i danas se nalazi na listi rariteta i zanimljiv je kako za istoričare umetnosti tako i za domaće i strane turiste. Posebno je značajno da predstavlja nivo kulturne svesti naše sredine kojom se poštuju vrednosti prošlih generacija i vremena.

Galerija

Posetite još