Kako da zaradite od izdavanja privatnog smeštaja u Apatinu

06.03.2018.

U opštini Apatin je veliki broj stambenih objekata koji je funkcionalan a prazan ili u njemu borave podstanari. Upotreba takvih objekata u turističke svrhe je jedan od načina na koji ih možete učiniti ekonomski isplatljivijim. Da bi se stambeni objekat registrovao u svrhu smeštajnog kapaciteta nije nužno da je za to i planiran i projektovan pre same izgradnje, ali određene tehničke i sanitarno-higijenske uslove mora da ispunjava. Ispunjavanjem tih uslova objekat može da se kategorizuje i fizičko lice može da počne sa pružanjem usluga u skladu sa zakonom o turizmu. Koji su to sve uslovi, kako se vrši kategorizacija i kojim koracima teče celokupan proces objasnićemo u daljem tekstu.

 

1.    Prvi preduslov je da fizičko lice, koje želi da se bavi izdavanjem smeštaja, ima potpunu svojinu (1/1) nad nekretninom, zbog čega treba izvaditi izvod iz lista nepokretnosti Službe za katastar nepokretnosti Apatin.


2.    Drugi korak je ispunjavanje sledećeg zahteva:


Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe


Ovde popunjavate podatke za tip smeštaja kojim raspolažete.
Kod tačke 3.2. „Vrsta ugostiteljskog objekta za koju se podnosi zahtev  i tražena kategorija (označiti)“, preporučuje se da se obeleži 1 ili eventualno 2 zvezdice. Na ovaj način obezbeđujete najveću verovatnoću da ćete ispuniti uslove i da ćete moći započeti sa poslovanjem, a sticanjem iskustva u poslu znaćete kako da dođete do veće zvezdice. Takođe mogućnost da unapredite kategoriju smeštaja može da bude i dobar razlog za dobijanje povoljnih kredita ili bespovratnih sredstava za adaptaciju objekata.


3.    Treći korak je ispunjavanje izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova, formu izjave možete preuzeti ovde:

Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova


Izjava se daje na osnovu sledećeg pravilnika:
Pravilnik o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom domaćinstvu


4.    Četvrti korak je ispunjavanje izjave o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti. U zavisnosti od tipa smeštaja kojim raspolažete, preuzmite i ispunite sledeće formulare:


Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti
•   za sobe
•   za kuće
•  za apartmane


Kod datog formulara stavke popunjavate sa znakom + , u prvoj, ljubičastoj koloni, koja je obeležena sa „Popunjava ugostitelj“


5.    Konačno dolazimo i do petog koraka, gde je potrebno da ugostitelj aplicira za određenu kategoriju smeštaja. Za šta je potrebno ispuniti sledeći formular:


Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje u kategorije
•    za sobe
•    za kuće
•    za apartmane


I ovde stavke koje posedujete popunjavate sa znakom +, u prvoj plavoj koloni, koja je obeležena sa „Popunjava ugostitelj“.

Slovom „M“ označena je stavka koja je obavezna za datu kategoriju, pa tako npr. u slučaju formulara za kategorizaciju apartmana u stavci br. 40 koja se odnosi na klima uređaj, slovo „M“ stoji kod 3* i 4*. Dakle ukoliko želite da aplicirate za ove kategorije (zvezdice) klima uređaj je obavezna stavka.

Oznakom „/“ je označen element koji se NE odnosi na datu kategoriju, pa tako u primeru pomenutog formulara u stavci br.9 „Ulaz u apartman iz hodnika ili predsoblja koje koristi i vlasnik objekta“  je obeležen sa „/“ kod 2*3*4*. Što znači da u slučaju ovakvog načina ulaska u apartman ne možete da aplicirate za kategoriju veću od 1*.

Nakon popunjavanja celog formulara, saberite bodove na osnovu stavki koje ste obeležili plusom i proverite da li ispunjavate minimalan broj bodova za kategoriju za koju aplicirate. Ukoliko je to slučaj poptišite izjavu.


6.    Šesti korak je da obezbedite uslove koje propisuje član 73 Zakona o turizmu, a koji kaže sledeće: „Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.“

Kao dokaz o ispunjenju ovih uslovoa potrebno vam je uverenje sa medicine rada koje dobijate nakon obavljenog lekarskog pregleda. Ovaj pregled košta 2660 dinara, obavlja se u apatinskom domu zdravlja i podrazumeva, između ostalog, i vađenje krvi, pa je pri odlasku neophodno preskočiti doručak. Kod prijavljivanja na šalteru naglasite da vam pregled treba radi izdavanja privatnog smeštaja kao fizičko lice.


7.    Kada ste sakupili, ispunili i potpisali sve izjave, formulare i uverenja:

•    Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe
•    Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova
•    Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti (soba ili kuća ili apartman)
•    Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje u kategorije (sobe, kuće ili apartmana)
•    Izvod iz katastra
•    Uvrenje o obavljenom lekarsko pregledu

Vaš sledeći korak je da odete u šalter salu zgrade OU Apatin, gde ćete na Šalteru broj 1, kod Miroslava Radmanovića, predati svu dokumentaciju i dobiti rešenje o kategorizaciji vašeg smeštaja. Radno vreme šaltera je svakim radnim danom od 07:30 do 11:00 i od 13:30 do 15:00. Više informacija možete dobiti i na 025 772 122 (lokal 557)


8.    Sa dobijenim rešenjem dolazite u Turističku organizaciju Apatin (Petefi Šandora 2a), gde se potpisuje ugovor, zahvaljujući kojem će gosti vašeg smeštaja uslugu plaćati Turističkoj organizaciji Apatin, dok će se iznos računa umanjen za 10% prosleđivati vama.


VAŽNA NAPOMENA: Istinitost tvrdnji koje ste naveli u prethodnim izjavama je vaša odgovornost. U slučaju da ne odgovara stvarnom stanju na terenu, turistički inspektor, koji će vas neminonvno posetiti, zabeležiće sve nepravilnosti za čega ćete biti kažnjeni.

Pročitajte još