Javne nabavke

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača Deer & beer

Rok za dostavljanje ponuda

31.07.2018. 14:00

Pregovarački postupak usluge angažovanja izvođača

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALIH VREDNOSTI br. 1/2018 - Iznajmljivanje audio i lajt opreme

POZIV BR. 03/17 za podnošenje ponuda za nabavku majica sa štampom za 54. Apatinske ribarske večeri

Rok za dostavljanje ponuda

29.06.2017. 15:00

POZIV BR. 02/17 za podnošenje ponuda za nabavku usluge fizičkog obezbeđenja lica i objekata za vreme trajanja 54. Apatinskih ribarskih večeri

Rok za dostavljanje ponuda

29.06.2017. 15:00

Dokumenti

JAVNA NABAVKA USLUGA 1/2017 usluge iznajmljivanja tehničke opreme za potrebe održavanja manifestacija u organizaciji Tirističke organizacije „Apatin“